REŠTART ŽENY - 1 mesačný program

Mimoriadna ponuka

Reštart Ženy - nový začiatok program osobnej

intenzívnej , individuálnej spolupráce na Tvojom šťastí , seba pochopení, ceste k lepšiemu sebavedomiu, vedomejšiemu, úspešnejšiemu šťastnejšiemu životu...250.00 €