ebook- prvá pomoc pre ženské sebavedomie

bežná cena

SEBALÁSKA – je veľmi dôležitá . Väčšina z nás vyrastala v prostredí, kde nás učili, že mať sa rád a oceňovať samého seba je sebecké. Učili nás, že najväčšou cnosťou je obdivovať a milovať ostatných. Nie však samých seba, lebo to je egoizmus. A my sme sa poctivo učili a pokladali za správne, čo nám rodičia či učitelia hovorili. A tým sme si vytvorili presvedčenia, vzorce správania, ktoré nás dnes a denne negatívne ovplyvňujú. 

9,00 € 22,00 €