DARČEKOVÁ POUKÁŽKA - 120-minutové koučovanie


O mojej profesii koluje vtip: "Koľko koučov je potrebných na výmenu žiarovky? Stačí jeden, ale žiarovka musí sama chcieť."

Áno, to "chcenie" pri sprevádzaní ľudí skutočne potrebujem. Nemôžem, nesmiem a ani nechcem zachraňovať niekoho proti jeho vôli.

Čímkoľvek chceme pohnúť, nepôjde to bez pohnutia sebou. Iba tak sa dá prepracovať k tomu, že môžeme byť tými, kými sme a nie tými, ktorými musíme byť.

60,00 €