RELAXAČNÁ Dotykova terapia

Nájdite si čas pre seba  ,  je potrebné nie len rozdávať ale aj čerpať a regenerovať,  v tom prípade sa rada s láskou o vás postarám   -    

Objednajte si svoj termín :   0918 768 194 


RELAXAČNÁ Dotykova terapia 

    =                              Aromaterapia + Muzikoterapia +   Liečenie  kameňmi

Čo Vás čaká pri dotykovej relaxačnej terapii ? ? ? 

Celková harmonizácia bytosti , uvoľnenie napätia , úplné zrelaxovanie na všetkých úrovniach , ošetrenie pleti, dekoltu, šije, hlavy cez energetické body . To všetko podporíme Aromaterapiou a Musikoterapiou  a Liečením kameňmi. 

Ako funguje Aromaterapia?

Schopnosť esenciálnych olejov vplývať na myseľ i na telo z nich robí skutočne jedinečné terapeutické činitele.

Tri vlastnosti olejov, spolupracujúce v harmónii, dávajú aromaterapii široký záber jedinečných zdravotných benefitov:

emocionálnych, fyzických a mentálnych.

CPTG®, certifikované čisté esenciálne oleje terapeutickej triedy sú silnými agentmi pre prirodzené zdravie kvôli svojej:

 • Vôni, prostredníctvom ktorej sa sila aromatických molekúl dostáva priamo centrálnych častí mozgu, kde ovplyvňujú uvoľňovanie hormónov a neurotransmiterov, posilňuje imunitný systém a vyvažuje telesné systémy. Vôňa môže mať priamy vplyv na vaše emócie a pamäť, a umožňuje aromaterapii, aby mala silný účinný vplyv na skoro každý aspekt nášho zdravia.
 • Chémia a aktivita aromatických molekúl na bunky tela. V esenciálnych olejoch je približne 3,000 známych chemických zložiek (pomerne jednoduchý olej môže obsahovať od 80 do 300 z nich; a esenciálny olej, ako je levandula je ešte oveľa komplexnejší. ), z ktorých všetky majú vedecky zdokumentované terapeutické činnosti.
 • Frekvencia, niečo ako xi (alebo chi) z tai chi, xigong alebo akupunktúry, čo umožňuje olejom, aby doslova zvýšili energetické úrovne vášho tela, podporujú imunitu a lepšiu úroveň celkového zdravia.
 • Zatiaľ čo všeobecné chápanie aromaterapie zdôrazňuje iba vôňu olejov...

Ak vám oleje neposkytujú všetky tieto veci, nedostávate zo svojej Aromaterapie všetko, čo môžete.

Objednajte si svoj termín 

0918/768194


Liečenie kameňmi

Liečba drahými kameňmi pochádza už z dôb bájnej Atlantídy.

 • Indická medicína nám priniesla liečbu a harmonizáciu čakier pomocou drahých kameňov a čínska medicína systém meridiánov.
 • Masáž praktikovaná s pomocou drahých kameňov v sebe spája účinky masáže samotnej, ako aj liečivú a harmonizujúcu silu kryštálov. Je to najlepší spôsob ako precítiť liečivé účinky drahých kameňov.
 • Podľa toho, ako drahé kamene používame a aký druh kameňa zvolíme, pôsobíme na rôznych rovinách: telesnej, duševnej a duchovnej a tým dosiahneme ovplyvnenie človeka ako celku.

Kamene dokážu liečiť vibráciami, kryštály si zas postupne poradia aj s príčinou problému

Kamene fungujú na základe rezonancie a vibrácií. Dokážu sústreďovať zvukové a svetelné vibrácie do koncentrovaného lúča, ktorý sa potom používa na liečenie.
Pri liečení je však potrebné poznať skutočnú príčinu problému, aby ste vedeli vybrať správny kameň.

Ako to funguje ???

Kryštály liečia holisticky, čo znamená, že pôsobia súčasne na fyzickej, citovej, rozumovej a duchovnej úrovni. Dokonale zlaďujú energie a odstraňujú nerovnováhu tým, že sa dostanú až ku koreňu problému.

Pôsobia na základe vibrácií a uvádzajú do rovnováhy auru, biomagnetický obal, ktorý obklopuje každého človeka. Vibrácie kryštálov prenikajú celým telom a aktivujú spojovacie body s čakrami. Množstvo telesných či duševných problémov sa dá odstrániť práve zharmonizovaním čakier.

Krúžením kryštálu po koži dôjde k stlačeniu, ktorým sa vyšle sústredený lúč k orgánu v tele. Niektoré kryštály dokážu človeka povzbudiť alebo upokojiť, iné vedia upokojiť príliš aktívny orgán alebo povzbudiť ten, ktorý funguje nedostatočne.

Niektoré kamene uzdravujú rýchlo, ale súčasne vyvolávajú aj nepriaznivé reakcie, zatiaľ čo iné pracujú oveľa pomalšie.

Ak si chcete poradiť napríklad s bolesťou, dokáže vám v tom kryštál horský pomôcť. Bolesť môže byť výsledkom prebytku či nedostatku energie alebo zablokovania jej toku. Preto je pri bolesti vhodné na meditovanie a liečenie použiť práve biele a priesvitné kamene, ideálne horský krištáľ alebo jeho verzie (turmalínový krištáľ, hematitový krištáľ a pod.).

Liečivé kamene si poradia postupne s príčinou, nie len s príznakmi

Väčšina chorôb je výsledkom kombinácie viacerých faktorov a prejavuje sa ako nerovnováha v jednotlivých rovinách. Môže ísť o citovú, duševnú alebo duchovnú nevyrovnanosť. V niektorých prípadoch dochádza k prerušeniu kontaktu medzi fyzickým telom a jeho biomagnetickým obalom.

Iné energetické poruchy môžu vyvolať faktory spojené s okolitým prostredím, ako je elektromagnetický smog alebo geopatogénne zóny.

V niektorých prípadoch však budete musieť po príčinách choroby pátrať hlbšie.

Dôležité je, že kryštály si pozvoľným tempom poradia priamo s príčinou problému, nie iba s jeho príznakmi. Kryštály si môžete na 10 - 30 minút umiestniť priamo na telo alebo ich rozložiť okolo seba. Dajú sa tiež použiť ako reflexologické pomôcky na stimuláciu bodov na nohách.

Pri liečbe pokladáme kamene v mieste problému, na čakru, ktorá s problémom súvisí, alebo na dráhu meridiánu, ktorý zahŕňa postihnuté miesto.

Tiež môžeme rozmiestniť kamene okolo tela, a to do 30 cm od tela, aby boli v kontakte s aurou. Veľkosť kameňa pri liečení nehrá rolu.

Výber liečivého kameňa

Kamene si vyberáme dvojakým spôsobom.

- intuitívne, podľa toho, ktorý kameň sa nám páči, či akýmkoľvek spôsobom nás priťahuje. Tento spôsob je najlepší, pretože si kameň vyberá vaše podvedomie, ktoré vie o problémoch a ich skutočných príčinách často viac, ako vieme vedome.
- podľa účelu, pre ktorý si kameň vyberáme.

Výber kameňa podľa zverokruhu nemá veľký zmysel, pretože nemusí reálne odrážať vaše potreby.

Príjemný, nepríjemný, teplý, horúci..

Kameň si vezmite do receptívnej (submisívnej - u pravákov ľavá ruka a naopak) ruky, cez ktorú prijímame energiu kameňa a vnímajte, ako na vás pôsobí.

Keď je príjemný na dotyk, teplý alebo vám vibruje v ruke, znamená to, že kameň s vami spolupracuje a je pre vás vhodný.

Ak je však príliš teplý, až horúci alebo akýmkoľvek spôsobom nepríjemný na dotyk, znamená to, že tento kameň nie je pre vás vhodný. Tiež sa vyvarujte používaniu kameňa, ktorý vám spôsobuje napríklad búšenie srdca, alebo iné nepríjemnosti kdekoľvek v tele.

Ak si zoberiete kameň do projektívnej (dominantnej) ruky, môžete tiež cítiť spojenie s kameňom, bude to však slabšie ako v receptívnej ruke, pretože cez projektívnu ruku vkladáme našu energiu do kameňa. Týmto spôsobom môžeme kameň aj naprogramovať na naše špecifické potreby.

Môžeme používať aj viac kameňov naraz, navzájom si totiž nerušia svoje účinky. Ak použijete kamene s opačným efektom (napríklad upokojujúce a povzbudzujúce) nestane sa nič. Môžeme ale účinky niektorých kameňov podporiť ďalšími, napríklad ak chceme liečiť chrípku, môžeme použiť súčasne aj kameň na zvýšenie imunity.

Muzikoterapia

 • alebo hudobná terapia je založená na liečení hudbou. Je to spôsob, ktorý podporuje navodenie zmien v správaní či konaní človeka. Využívajú sa pritom informácie, ktoré nám hudba sprostredkúva, ako aj samotná melódia, rytmus či tempo. Ponúka široké možnosti symbolického, neverbálneho vyjadrenia pocitov.
 • Cieľom muzikoterapie je zlepšenie kvality života, kvality medziľudských vzťahov, podnecovanie osobnostného rozvoja, rozvoj sociálnych interakcií a komunikácie, sebarealizácia, sebavyjadrovanie, zvládanie stresu, motivácia. Hudba poskytuje veľa možností na prežívanie radosti, pozitívnych pocitov, ale aj na vyjadrenie negatívnych pocitov, slúži k naplneniu emocionálnych, sociálnych, kognitívnych, telesných či spirituálnych potrieb jedincov. Muzikoterapeutická skúsenosť obvykle vyvoláva pozitívne zmeny vo všetkých rozmeroch organizmu.
 • Má podobu cvičení a hier s rozličným zameraním. Či už sú to aktivity orientujúce sa na pozornosť a vnemy, na tvorivosť či rozvoj pamäťových schopností. Rôzne podoby muzikoterapie majú vplyv na zmeny konania a správania, často plnia významnú funkciu relaxácie a aktivujú emócie.
 • Muzikoterapia obvykle zahŕňa hudobné cvičenia, ktoré sú spojené s pohybom, spevom, dramatizáciou a často aj maľbou. Patrí tu tiež počúvanie hudobných rozprávok alebo pantomíma.

Dve oblasti muzikoterapie

 • aktívna oblasť - je to prejav inštrumentálneho, pohybovo-dramatického, vokálneho zamerania, vyvíjanie vlastnej hudobnej aktivity - spievanie, hra na hudobný nástroj alebo rytmizácia na rôzne hudobné nástroje, ale aj maľovanie podľa hudby
 • receptívna oblasť - počúvanie hudby, hudobnej produkcie