Dotykova terapia
REIKI 

 Dotyková terapia  - Reiki

Nájdite si čas pre seba , je potrebné nie len rozdávať ale aj čerpať a regenerovať, v tom prípade sa rada s láskou o vás postarám -

Objednajte si svoj termín : 0918 768 194 

    

Čo Vás čaká pri Reiki terapii

ÚČINKY REIKI TERAPIE:

  • uvoľňuje stres
  • lieči nespavosť
  • naštartuje oslabenú imunitu
  • lieči chronickú únavu
  • pomáha pri prepracovanosti
  • upokojuje

 Reiki terapia Vám pomôže nastoliť rovnováhu a dodá energiu v dobe, ktorá na človeka kladie veľké nároky. Denne sme výstavení stresu, elektrosmogu, hluku, tlaku v práci a v rodine. Zažite hlboké uvoľnenie a harmóniu pri Reiki terapii.

REIKI energia je za normálnych okolností kdekoľvek okolo nás, teda v Univerze a do človeka (liečiteľa, sprostredkovateľa) a následne smerom k pacientovi tečie iba z určitých dôvodov, teda na liečenie. 

Liečiteľ je v podstate iba kanálom tomuto božskému prúdu energie, ktorá následne naštartuje samoliečiace procesy pacienta a skoncentruje energiu na postihnuté miesto podobne ako laserový lúč. 

To je umožnené tým, že energia REIKI na tomto mieste nadobudne vyššie vibrácie, pričom sa zhusťuje. Každá vyššia vibrácia má snahu zvýšiť nižšie vibrácie, keďže choré miesto v tele má vplyvom choroby nižšiu vibračnú štruktúru, ako jeho okolie resp. iné časti tela. 

Pomocou REIKI energie dosiahneme vibrácie charakteristické pre harmonický teda zdravý stav. V každom prípade ak aj nedôjde k vyliečeniu na fyzickej úrovni, vie energia REIKI harmonizovať človeka po psychickej stránke, napr. upokojiť pred operáciou, alebo ťažkou skúškou a pod. 

Rovnako účinne vie zasiahnuť aj pri mentálnych a psychosomatických problémoch, pri psychózach, fóbiách a eliminovať strach, či smútok. 

Mnohé staršie civilizácie, počínajúc Atlantídou, Mayovia, Inkovia, starí Egypťania, Gréci, Číňania a iní, vedeli už v dávnych časoch využívať energie z prírody, ktoré s absolútnou presnosťou fungujú podľa 7 základných zákonov Univerza. K takýmto univerzálnym energiám patrí aj REIKI, ktorú znovuobjavil v 19. storočí japonský kresťanský mních Dr.Mikao Usui. Avšak podľa mnohých veľmi starých spisov, dokumentov, či vďaka ústnemu šíreniu, je REIKI omnoho staršia liečebná technika, ktorá má s veľkou pravdepodobnosťou korene už v pôvodnom kresťanstve, či dokonca v Atlantíde. Už samotný Ježiš liečil v tom čase chorých prikladaním rúk - "A vyliečil ich ..." Samotná podstata REIKI má svoj pôvod priamo v Kristovej sile a rovnako ako Anjeli aj z Kristovej sily pochádza.

Pre koho je REIKI určená?


Cieľom tohto článku nie je ani tak presviedčať, nakoľko sú predchádzajúce informácie pravdivé, ale hlavne vysvetliť, že všetci ľudia bez rozdielu veku, pohlavia, alebo rasy, či vierovyznania, môžu s týmito silami prírody a Univerza pracovať, využívať ich, liečiť a žiť s nimi v úplne bežnom každodennom živote. REIKI je energia určená výhradne na liečenie ľudí, zvierat a rastlín. Akékoľvek iné výmysly o použití REIKI napr. na nabíjanie autobatérií, či hľadanie stratených kľúčov svedčia o hlbokej nevedomosti. To isté platí aj o nesprávnych názoroch, že pomocou REIKI môžeme niekomu uškodiť. A nehovoriac o vyjadreniach rôznych cirkví ...


Sloboda a božská podstata predurčuje REIKI na jej každodenné využívanie úplne všetkými ľuďmi.

Preto aj vyjadreniam, že REIKI energia môže uškodiť tehotným ženám, malým ďeťom, ľuďom s kardiostimulátormi a pod., chýba akýkoľvek logický základ. Z našich osobných skúseností a skúseností našich klientov a žiakov vieme, že práve deti vnímajú REIKI liečenie veľmi pozitívne a pokiaľ si to neželajú, dávajú to liečiteľovi patrične najavo, takže ak požiada mamička o liečenie svojho drobca, ale dieťatko s tým nesúhlasí, nie je možné ísť proti jeho vlastnej slobode, no na druhej strane ak toto potrebuje, vie si liečenie samo vypýtať. A dokonca dieťatko, keď je ešte v brušku svojej mamičky, sa na REIKI skutočne teší. 

Kto môže liečiť pomocou REIKI:

REIKI energiu na liečenie seba alebo iných ľudí, resp. zvierat, či rastlín, môže používať úplne každý človek bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, či vierovyznania. Nepotrebuje mať na to žiadne mimoriadne schopnosti, získané od narodenia, či vplyvom nejakého úrazu, alebo návštevou duchovnej bytosti a už vôbec nemusí mať okolo hlavy svätožiaru. Veď si len spomeňte na situáciu, keď sa udriete do kolena, alebo vás bolí hlava - inštinktívne si na toto bolestivé miesto priložíte ruky. Toto sú danosti, či akokoľvek inak to nazveme reflexami, ktoré máme od narodenia, ale vôbec nie sú náhodou. Sú to schopnosti, ktorými ľudia v dávnych časoch bežne disponovali a nie je žiaden dôvod, prečo by sme tieto schopnosti nemohli využívať aj dnes. Vôbec to neznamená, že automaticky musí každý, kto absolvuje REIKI kurz liečiť všetkých navôkol, alebo celú planétu  Dôležité je, že si pomocou REIKI vie pomôcť sám, alebo svojim blízkym. Takže by mamičky nemuseli utekať s každým odretým kolienkom svojho dieťatka k lekárke a ľudia so zlomeninami by sa uzdravili o polovicu rýchlejšie. Starší ľudia by nemuseli vysedávať dlhé hodiny v čakárni na svojho lekára, ak si vedia pomôcť sami, či prostredníctvom svojich detí. Ak budú deti už od školského veku ovládať REIKI, veľmi ľahko pomôžu sebe aj svojim rodičom vyriešiť akúkoľvek menšiu boľačku ...


REIKI však za žiadnych okolností nenahrádza prácu kvalifikovaných odborníkov a zdravotných pracovníkov a samozrejme za žiadnych okolností neodporúčame našim klientom prerušenie liečby klasickou medicínou, alebo ukončenie užívania liekov bez predchádzajúcej konzultácie so svojim lekárom. Raz príde k pochopeniu a spojeniu klasickej medicíny s týmito úžasnými schopnosťami prírody a veríme, že to bude už čoskoro.


Cieľom alternatívneho liečenia pomocou REIKI, či iných techník je prinavrátenie zdravia, v čom sa jednoznačne zhodujeme aj s klasickou medicínou, akurát chceme ľuďom ukázať, že sa k tomu dá dostať aj inou cestou. A možno táto naša cesta po jednej strane rieky bude raz zakončená mostom. Mostom medzi klasickou a alternatívnou medicínou...

"My všetci máme svoje vlastné zdravie iba vo vlastných rukách ..."


Autor: Peter Štrelinger, učiteľ a liečiteľ REIKI


Trvanie 60-90 minút. / 50€

Cena sa upravuje podľa aktuálneho cenníka.

zdroj : 

centrumzdravehozivota.sk - REIKI je tu pre všetkých